Hej, vi vill göra Er uppmärksamma på de åtgärder som vi har vidtagit med anledning av Coronaviruset.

Vid packning av våra fruktkorgar har samtlig personal alltid skyddshandskar och förkläde.
Vi har informerat samtlig personal om vikten av extra noga handhygien i rådande situation.
Ingen kommer till jobbet med förkylningssymptom.
From med imorgon har alla chaufförer engångshandskar vid leverans, som byts mellan olika leveransställen.
I samtliga bilar finns även handsprit och tvättservetter. (vid kommande behov även skyddsmask)

Vi känner oss trygga med att vår frukt inte vidrörs av någon från plockning till den når Er, säkrare än att köpa frukt i affären. Dock ska man ALLTID tvätta sin frukt innan man äter den!
Hör av er om det dyker upp funderingar gällande detta!

Skulle er arbetsplats stängas ner helt och Ni behöver pausa fruktleveranserna, MÅSTE vi veta detta minst 4 arbetsdagar innan detta ska börja gälla. Detta pga att vi har stående beställningar på frukt hos leverantör.

Varma hälsningar
Åsa Tober