Våra medarbetare arbetar ständigt för att minska verksamhetens påverkan på miljön. Detta sker genom utbildning, noggrann planering av leveransturer samt minimering av avfall, bland annat genom sortering och återvinning.

Genom att i möjligaste mån skicka våra fakturor via mail, minimerar vi vår pappersförbrukning.

Skadad eller överbliven frukt skänks till ridskolor, veterinärkliniker och
hönsgårdar.